Aptauja Organizāciju/uzņēmumu pieteikums ekskursijai RAAC "Daibe"