Aptauja Iezīmēto zivju uzskaite
Aptauja izveidota, lai no zvejniekiem un makšķerniekiem iegūtu datus par izlaisto zivju izdzīvotību, migrāciju un pieaugumu.
Paldies par atsaucību!