Aptauja Komunikācijas prasmes publisko pakalpojumu sniegšanā: Baldones novada pašvaldības klientu viedoklis
Cienījamais respondent! Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studente bakalaura darba ietvaros veic pētījumu par Baldones novada pašvaldības komunikācijas prasmēm publisko pakalpojumu sniegšanā, kurā nepieciešams uzzināt konkrētās pašvaldības klientu viedokli.Lūdzu Jūs izteikt savu viedokli.
Anketa ir anonīma, visa iegūtā informācija tiks izmantota vienīgi apkopotā veidā pētījuma nolūkos.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!