Aptauja ASISTENTA PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Šī aptauja tiek veikta lietderības revīzijas „Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāte” ietvaros.
Valsts kontrole apliecina, ka saņemtā informācija būs konfidenciāla un tiks izmantota tikai apkopotā veidā.
Jautājumiem, kuriem ir norādīti izvēles varianti, lūdzam atzīmēt to atbildes variantu, kuram Jūs piekrītat. Ja anketā lūgts sniegt pamatojumu, lūdzam sniegt īsu komentāru.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.