Aptauja Meža ekosistēmu pakalpojumu nozīme Latvijas iedzīvotāju dzīvē
Labdien!

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” veic aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot, cik nozīmīgi Latvijas iedzīvotājiem ir dažādi meža ekosistēmu pakalpojumi.

Ekosistēmas ir mums visapkārt. To veidi ir, piemēram, pļava, upe, mežs, jūra, okeāns, tuksnesis un citas. Ekosistēmas cilvēci nodrošina ar plašu dažādu labumu klāstu. Šos labumus sauc par ekosistēmu pakalpojumiem. Ekosistēmu pakalpojumi ir ekosistēmas struktūru un funkciju ieguldījums cilvēku labklājībā, kas veidojas kombinācijā ar cilvēku darbības ieguldījumu ekosistēmā (Burkhard et al., 2012). Šajā izpratnē process ir abpusējs, proti, cilvēki gan izmanto ekosistēmu sniegtos pakalpojumus, gan arī dod savu ieguldījumu ekosistēmās, tās apsaimniekojot.

Viena no visplašāk izplatītajām sauszemes ekosistēmām Latvijā ir mežs, un šajā aptaujā mēs vēlamies noskaidrot, kuras meža ekosistēmu pakalpojumu grupas ir nozīmīgas Jums personiski.

Lūdzam Jūs pēc iepazīšanās ar katras ekosistēmu pakalpojumu grupas aprakstu 10 ballu skalā atzīmēt, cik nozīmīga tieši Jums ir konkrētā ekosistēmu pakalpojumu grupa. Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 15 minūtes. Sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas pētījumā apkopotā veidā. Paldies!