Aptauja Latvijas izbraucēju, kuru dzimtā valoda nav latviešu (''latvijiešu''), līdzdalība Latvijas diasporu organizāciju darbā
Eiropas latviešu apvienība vēlas izzināt tās biedru organizāciju un citu latviešu kopienu Eiropā nostāju un pieredzi attiecībā uz to Latvijas izbraucēju līdzdalību un iesaistīšanos Latvijas diasporas organizāciju darbā, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda (šī grupa aptaujā turpmāk saukta ''latvijieši''). Šī izpēte iekļaujas ELA darbā, kas ir vērsts uz Latvijas diasporas organizāciju kapacitātes stiprināšanu, biedru piesaistes veicināšanu un prioritāro vajadzību un darba virzienu izzināšanu.
Šajā nolūkā lūdzam Jūs aizpildīt aptaujas anketu (tas aizņems tikai 10 minūtes), kā arī priecāsimies par papildus komentāriem vai pieredzes stāstiem par šo tēmu (aptaujas sadaļā "Komentāri" vai uz aptaujas koordinatores e-pastu marija.fadula@gmail.com).
Šī aptauja ir ELA projekta "No Eiropas Latviešu kultūras svētkiem 2015.gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017.gadā" aktivitāte, un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ietvaros izstrādāto materiālu saturu ir atbildīga ELA".