Aptauja Infrastruktūras uzlabošana dabas liegumā "Stompaku purvi"
Viļakas novada dome plāno uzlabot infrastruktūru dabas liegumā "Stompaku purvi". Aicinām ikvienu piedalīties aptaujā. Jūsu viedoklis palīdzēs izveidot atbilstošāku infrastruktūru.