Aptauja Personu ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, aptauja par pakalpojuma atbilstību personas vajadzībām
Lūdzam Jūs piedalīties Labklājības ministrijas rīkotajā personu ar invaliditāti aptaujā par asistenta pakalpojuma pašvaldībā izmantošanu. Tās mērķis ir noskaidrot asistenta pakalpojuma pieprasītāju viedokli par pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām.
Anketa paredzēta aizpildīšanai personām ar invaliditāti, kuras izmanto asistenta pakalpojumu pašvaldībā, vai šo personu uzticības personām (ģimenes loceklis, radinieks, draugs vai cita persona, kas pauž cilvēka ar invaliditāti viedokli par uzdotajiem jautājumiem), ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu.
Labklājības ministrija garantē Jūsu atbilžu anonimitāti. Jūsu sniegtās atbildes paliks konfidenciālas, tās netiks apstrādātas individuāli un netiks tālāk izplatītas. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.
Anketas aizpildīšana aizņems apmēram 15 minūtes.
Daudziem jautājumiem ir vairāki atbilžu varianti, no kuriem Jums ir jāizvēlas viens. Dažiem jautājumiem ir iespējams izvēlēties vairākas no sniegtajām atbildes iespējām.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!