Aptauja Tīmekļvietnes lietotāju aptaujas anketa (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija)
Paldies, ka esat gatavs paust savu vērtējumu par šo tīmekļvietni!
Aptaujas anketa ir anonīma. Iegūtos datus izmantosim apkopotā veidā, lai novērtētu lietotāju vajadzības un veiktu uzlabojumus iestādes tīmekļvietnē. Šādas aptaujas pieejamas visās valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēs, tāpēc aicinām izmantot iespēju un novērtēt arī citas vietnes.
* Tuvākajos 3-4 gados plānots būtiski uzlabot valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes, veidojot tās pēc vienotiem pamatprincipiem, piedāvājot lietotājiem atpazīstamu vidi un funkcionalitāti. Vienlaikus tiks īstenotas arī ES prasības par tīmekļvietņu piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti.