Aptauja Tīmekļvietnes lietotāju aptaujas anketa (Rīgas pilsētas pašvaldība)
Paldies, ka esat gatavs paust savu vērtējumu par šo tīmekļvietni!
Aptaujas anketa ir anonīma. Iegūtos datus izmantosim apkopotā veidā, lai novērtētu lietotāju vajadzības un veiktu uzlabojumus iestādes tīmekļvietnē.
* Tuvākajos 3-4 gados plānots būtiski uzlabot valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietnes, veidojot tās pēc vienotiem pamatprincipiem, piedāvājot lietotājiem atpazīstamu vidi un funkcionalitāti. Vienlaikus tiks īstenotas arī ES prasības par tīmekļvietņu piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti.