Aptauja UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES NOVĒRTĒJUMS UN ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS GULBENES NOVADĀ
Gulbenes novada attīstības stūrakmens ir uzņēmējdarbība, kas nodrošina darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, tai ir kumulatīvi pozitīva ietekme uz pirktspēju un pakalpojumu piedāvājumu novadā.
Novērtējot uzņēmēju ieguldījumu, Gulbenes novada pašvaldība aicina aptaujā norādīt plānotās aktivitātes tuvāko 5 gadu periodā.

Pētījuma mērķis ir identificēt priekšnoteikumus, mērķa aktivitātes, sadarbības partnerus, nepieciešamos resursus un investīcijas uzņēmējdarbības vides attīstīšanai un esošā potenciāla realizēšanai, lai Gulbenes novads kļūtu vēl pievilcīgāks tās iedzīvotājiem un uzņēmējdarbības attīstībai.

Jūsu ieguldījums un viedoklis ir ļoti nozīmīgs, un tas tiks ņemts vērā, identificējot novadā realizējamās aktivitātes un projektus, kas vairos iespējas un sniegs labumu Jums, Jūsu uzņēmumam un darbiniekiem.

Anketas aizpildīšana aizņems līdz 15 minūtēm Jūsu laika.