Aptauja Par traucējošām smakām Rīgas administratīvajā teritorijā
Palīdzi novērtēt vai Rīgā uzņēmumu vai privātpersonu saimnieciskās darbības ietekmē iedzīvotāji izjūt traucējošas smakas.