Aptauja Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi Gulbenes novadā
Labdien!
Lai noskaidrotu Gulbenes novada iedzīvotāju viedokli par Gulbenes novada sociālā dienesta darbu, kā arī par Gulbenes novadā pieejamiem sociāliem pabalstiem un pakalpojumiem ar mērķi uzlabot to sniegšanas kvalitāti, kā arī nepieciešamības gadījumā plānot un ieviest jaunus pabalstus un pakalpojumus, Gulbenes novada sociālais dienests lūdz Jūs aizpildīt aptaujas anketu.
Anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 15 minūtes un tā ir aizpildāma, atzīmējot jau dotos variantus vai ierakstot savu viedokli tam paredzētajā vietā. Anketa ir anonīma un tajā sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.