Aptauja MAZSALACAS IEDZĪVOTĀJU APTAUJA MAZSALACAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2019.-2025. GADAM IZSTRĀDEI
Cienījamie aptaujas dalībnieki, Mazsalacas novada pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību!

Aicinām piedalīties Mazsalacas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptauja ir anonīma un informācija tiks publicēta apkopotā veidā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Mazsalacas novada attīstības programmas izstrādei.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.