Aptauja Riebiņu novada iedzīvotāju aptauja
Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

Cienījamais Riebiņu novada iedzīvotāj, pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību.

Aicinām piedalīties Riebiņu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem!
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Riebiņu novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.