Aptauja Apes novada jauniešu aptauja
Sveiks Jaunieti! Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrādes ietvaros Apes novada pašvaldība veic aptauju par jauniešu dzīvi novadā. Mums ir svarīgs Tavs viedoklis, lai noskaidrotu, kas ir nepieciešams, lai Tu justos laimīgs savā dzīvesvietā, kā arī, lai mēs veiksmīgāk spētu realizēt jaunatnes politiku Apes novadā.