Aptauja Cienījamie aptaujas dalībnieki, Kokneses novada domei ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību!
Kokneses novada dome aicina piedalīties aptaujā ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti novadā un nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmāk.
Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Jūsu viedoklis tiks izmantots pašvaldības darba uzlabošanai un lēmumu pieņemšanai par novada attīstību. Katra anketa ir domāta tikai vienam respondentam. Lūdzam atbildēt uz visiem anketā iekļautajiem jautājumiem.
Iedzīvotāju aptauja notiek no 2018. gada 14. septembra līdz 14 .oktobrim
Iepriekš pateicamies par veltīto laiku un izteikto viedokli!