Aptauja Krustpils novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja Attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādei!
Cienījamais Krustpils novada iedzīvotāj, uzņēmēj piedalies arī TU!
Aicinām piedalīties Krustpils novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem!
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Krustpils novada iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par novada turpmākām attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādei.
Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
Aizpildīto anketu Jūs varat atstāt sava pagasta pārvaldes ēkā vai pašvaldības administrācijas ēkā.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!