Aptauja SĒJAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA SĒJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2019.-2025. GADAM IZSTRĀDEI
Aicinām piedalīties Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem! Aptauja ir anonīma un informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par Sējas novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Sējas novada attīstības programmas izstrādei.

Anketā ir 20 jautājumi un tās aizpildīšanai nepieciešams līdz 10 minūtēm. Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2019. gada 15. februārim.