Aptauja Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018
AIZPILDĪŠANAI PIETEICĒJIEM – DARBA DEVĒJIEM, PROFESIONĀLAJĀM APVIENĪBĀM.

Uzmanību!
AIZPILDA IKVIENS PRETENDENTA PIETEICĒJS, KAS IR PRETENDENTA
DARBA DEVĒJS vai PĀRSTĀV PROFESIONĀĻU APVIENĪBU!
Lai aiztaupītu Jūsu un mūsu laiku, lūdzu pārliecinieties, ka persona, par kuru vēlaties aizpildīt anketu tiešām ir sociālās institūcijas, struktūras, nodaļas vadītājs vai sociālais darbinieks un tam ir atbilstoša izglītība.
Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā ja Jūsu izvirzītais kandidāts tiks izvirzīts apbalvošanai, būs nepieciešamas kvalitatīvas kandidāta fotogrāfijas un, iespējams, vēl papildus informācija.
(saskaņā ar Konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018” NOLIKUMU)
Aptaujā iegūtie personu dati tiks izmantoti tikai konkursa vajadzībām.