Aptauja Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018
AIZPILDĪŠANAI PIETEICĒJIEM - PRIVĀTPERSONĀM.

Uzmanību!

Aizpilda ikviens pretendenta pieteicējs, KAS NAV pretendenta Darba devējs vai radinieks!


Jautājumu vai šaubu gadījumā par aizpildīto aptaujas anketu Ministrijas darbinieks sazināsies ar Jums.
Līdz ar to lūdzam korekti norādīt kontaktinformāciju!
Nepilnīgas aptaujas anketas aizpildīšanas gadījumā tā netiek ieskaitīta kopējā skaitā.
Lai aiztaupītu Jūsu un mūsu laiku, lūdzu pārliecinieties, ka persona par kuru vēlaties aizpildīt anketu, tiešām ir sociālais darbinieks.
Tādu profesiju kā sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs, sociālās palīdzības organizators, sociālais pedagogs pārstāvji šajā konkursā diemžēl nepiedalās!
(saskaņā ar Konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018” NOLIKUMU)
Aptaujā iegūtie personu dati tiks izmantoti tikai konkursa vajadzībām.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!