Aptauja Novērtējuma anketa Ēnu dienas 2019 dalībniekiem - Ēnu devējiem, kam bija Ēnas
Mēs aicinām Jūs aizpildīt šo anketu par Ēnu dienu 2019. Mums ir ļoti svarīgi uzzināt Jūsu viedokli par Ēnu dienas norisi un karjeras izglītību Latvijā.

Aptaujas rezultātus izmantosim apkopotā veidā, ievērojot anonimitāti, kopējā Ēnu devēju viedokļa noskaidrošanai par karjeras izglītības nepieciešamību un Ēnu dienas norises uzlabošanai nākotnē, tāpēc būsim pateicīgi par atklātām atbildēm!