Aptauja Novērtējuma anketa Ēnu dienas 2019 dalībniekiem - SKOLĒNIEM
Aicinām Tevi aizpildīt šo anketu par Ēnu diena 2019. Mums ir ļoti svarīgi uzzināt Tavu viedokli par Ēnu dienas norisi un Taviem ieguvumiem.

Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un publicēti TIKAI apkopotā veidā kopējā skolēnu viedokļa noskaidrošanai un Ēnu dienas uzlabošanai nākotnē, tāpēc būsim pateicīgi par godīgām atbildēm!