Aptauja Politikas un tiesību valsts atklātā olimpiāde
Olimpiāde tiek realizēta ar mērķi vairot politikas zinātnes, politikas un diplomātijas atpazīstamību jauniešu vidū, veicināt jauniešu izpratni par demokrātiskajiem procesiem valstī un pilsoņa lomu tajos, attīstīt vidusskolēnu zināšanas un iemaņas orientēties informācijas daudzveidībā un analizēt, kā arī jēgpilni piedalīties politiskajos procesos un izprast šīs līdzdalības nozīmīgumu.