Aptauja "Problēmas un risinājumi personu ar dzirdes traucējumiem integrācijai darba tirgū"
Labdien, mani sauc Anita Proškina, studēju Latvijas Lauksaimniecības universitātē maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija." Sava maģistra darba ietvaros veicu pētījumu par “Problēmām un risinājumiem personu ar dzirdes traucējumiem integrācijai darba tirgū”.
Aptaujas anketu aicinātas aizpildīt personas ar dzirdes problēmām.
Anketēšanā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.