Aptauja par iedzīvotāju viedokli un priekšlikumiem sabiedriskās kārtības uzlabošanai novadā!
Ogres novada pašvaldība gatavojas pieņemt jaunus saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību novadā.

Saistošajos noteikumos ietvertas prasības, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas telpās Ogres novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu.

Pirms saistošo noteikumu izskatīšanas pašvaldības domes sēdē iedzīvotāji aicināti paust savu viedokli par piedāvāto saistošo noteikumu projektu, kā arī izteikt savus ierosinājumus un priekšlikumus sabiedriskās kārtības uzlabošanai novadā.

Noteikumu projekts pieejams:
http://ogresnovads.lv/files/pielikumi/2019/junijs/SN_sabiedr_kartiba_saistosie%20noteikumi_jauna_redakcija_21062019.doc

Aptauja pieejama līdz 10. jūlijam.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!