Aptauja Ķekavas novada Labiekārtošanas plāna izstrāde
Labiekārtošanas plāns tiek izstrādāts ar mērķi visā Ķekavas novada teritorijā nodrošināt līdzsvarotu, plānveidīgu un iedzīvotājiem pievilcīgu publiskās ārtelpas izveidi.
Aicinām izteikt viedokli, aizpildot aptaujas anketu no 22.11.2019.-06.12.2019. un piedalīties pašvaldības rīkotajās domnīcās:

25.novembrī plkst. 18:00 – Baložu kultūras namā (Mazajā zālē);
26.novembrī plkst .18:00 – Daugmales multifunkcionālajā centrā;
28.novembrī plkst. 18:00 – Ķekavas kultūras namā (Viesību zālē).
Ar labiekārtošanas plāna projektu (redakciju) var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv no 22.11.2019. līdz 06.12.2019.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.