Aptauja Aknīstes novada pašvaldības projektu izvērtējums 2014.-2020. gada plānošanas periodā un ieteikumi nākamajam plānošanas periodam.
Cienījamie aptaujas dalībnieki!
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3. kursa studente studiju darba ietvaros veic aptauju, kuras mērķis ir izvērtēt projektus, kas finansēti 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Lai apkopotu ieteikumus nākamajam plānošanas periodam, ir svarīgs katrs viedoklis.
Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti apkopotā veidā.