Aptauja PAR MĀCĪBU VAJADZĪBĀM UN PRAKTISKO PIEREDZI ADVOKĀTIEM UN MEDIATORIEM PĀRROBEŽU ĢIMENES LIETĀS
Godātie kolēģi!

Šajā aptaujā mēs aicinām Jūs atbildēt uz jautājumiem par vajadzīgajām mācībām un Jūsu pieredzi pārrobežu ģimenes lietās. Šobrīd četras augstskolas no Latvijas, Itālijas, Lietuvas un Austrijas īsteno JUSTICE programmas projektu “Sadarbības attīstība starp mediatoriem un advokātiem”. Projekta galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp tieslietu jomas profesionāļiem – advokātiem un mediatoriem, lai veicinātu efektīvu un saskaņotu Briseles II bis regulas piemērošanu.

Projekta ietvaros mēs izstrādāsim vienotus ieteikumus, apkoposim labas prakses piemērus un organizēsim bezmaksas seminārus advokātiem un mediatoriem.

Visi projekta rezultāti tiks publiskoti gala konferencēs, kas notiks 2022. gada sākumā Latvijā, Austrijā, Itālijā un Lietuvā.

Būsim pateicīgi, ja varēsiet veltīt mums 15 minūtes sava laika un aizpildīt šo aptauju.

Ar cieņu,
CODEMAL projekta komanda