Aptauja "Attālināto studiju norise: Daugavpils Universitātes docētāju pieredze"
Covid-19 pandēmija ir mainījusi mūsu dzīves un veidu, kā strādājam, mācāmies, mācām un komunicējam ikdienā.
DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs aicina DU docētājus un viesdocētājus piedalīties anonīmā aptaujā, lai gūtu informāciju par attālināto studiju pieredzi Covid-19 pandēmijas laikā. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti attālināto studiju modeļu un formu tālākai izstrādei un pilnveidei.
Aptaujā iekļauti 20 jautājumi, tās aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes.