Aptauja Par meža kopšanas darbiem kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks"
Divas pēdējās ziemas sezonas kultūras un atpūtas parkā Mežaparks tika veikta meža kopšana, lai saglabātu teritorijā esošās Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem 2180 “Mežainas piejūras kāpas” un 9010* “Veci vai dabiski boreāli meži” atbilstošas mežaudzes.

Ņemot vērā to, ka darbi turpināsies arī nākamajā gadā, lūdzam, Jūs izteikt viedokli par meža kopšanas darbu drošību, kvalitāti un plānoto kopšanas apjomu.