Aptauja "Kuldīgas novada iedzīvotāju attieksme par Sociālā dienesta darbu_2020"
Kuldīgas novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota aģentūra, kuras galvenā funkcija ir nodrošināt sociālo palīdzību (pabalsti) un sociālā atbalsta pakalpojumus dzīves grūtībās nonākušiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem.
Ik gadu veicam klientu aptaujas, tomēr ar šīs aptaujas palīdzību vēlamies noskaidrot sabiedrības viedokli kopumā!
Aptauja ir anonīma!
Atbildot uz jautājumiem, atzīmējiet to atbilžu variantu, kas visprecīzāk raksturo Jūsu viedokli vai arī brīvajos laukos ierakstiet savu komentāru!
Aptaujai ir 8 jautājumi, to aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes.