Aptauja Seminārs "Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējums"
Labklājības ministrija pateicas par Jūsu dalību un vēlas noskaidrot Jūsu viedokli par ministrijas organizētajiem semināriem par iekļaujošu dizainu un vides pieejamības pašnovērtējumu, kas notika 16., 17. un 18.jūnijā.

Jūsu sniegtais viedoklis mums ir svarīgs, lai izprastu dalībnieku vēlmes un veiktu nepieciešamos uzlabojums prezentāciju sniegumā.