Aptauja "Augstākās izglītības pieejamība daudzbērnu ģimeņu bērniem"
Aptaujas mērķis uzzināt, cik lielā mērā finanšu trūkums ierobežo jauniešu izvēli ceļā uz augstākās izglītības iegūšanu. Aptaujā aicināti piedalīties daudzbērnu ģimeņu vecāki un šo ģimeņu bērni, kas sasnieguši pilngadību.