Aptauja Vispārējās izglītības iestāžu skolotāju atalgojuma un snieguma izvērtējums Latvijas reģionos (anketa skolotājiem)
Aptaujas mērķis ir noskaidrot vispārējās izglītības iestādēs strādājošo skolotāju viedokli par snieguma* ietekmējošajiem faktoriem.
*sniegums – Jūsu darba rezultāts

Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Ja Jūs strādājat vairākās izglītības iestādēs, lūdzu, aizpildiet anketu par izglītības iestādi, kurā Jums ir lielākā darba slodze.