Aptauja Bauskas novada uzņēmēju Gada balva 2020
Bauskas novada pašvaldība organizē konkursu „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva”, lai apzinātu un godinātu Bauskas novada uzņēmējus, kas aktīvi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

Laika posmā no š.g. 1. līdz 15.septembrim Bauskas novada iedzīvotāji, uzņēmēji, pagastu pārvalžu un konkursa vērtēšanas komisijas locekļi, aizpildot aptaujas anketu, iesūtīja konkursa pretendentu nosaukumus sešās nominācijās.

Konkursa vērtēšanas komisija izskatīja 120 pieteikumus.

2020.gada 1.oktobrī iedzīvotāju balsošanai tiek virzīti uzņēmumi, kuri, saskaņā ar konkursa nolikumu*, ir reģistrēti Bauskas novadā, tiem ir laba reputācija, nav nodokļu parādu.

Aicinām Jūs līdz 2020.gada 31.oktobrim aizpildīt ANKETU un balsot par izvirzītajiem pretendentiem balvas saņemšanai, atzīmējot 1 (vienu) uzņēmumu katrā nominācijā.

*Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.bauska.lv.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.