Aptauja APTAUJA PSIHOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS SNIEDZĒJU PROFESIONĀLĀS IDENTITĀTES MĒRĪŠANAI (Māsām)
Cien./God. Psiholoģiskās palīdzības sniedzēj!

Lūdzam Jūs piedalīties pētījumā, kas tiek veidots Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmas "Psiholoģija" studentes Elīnas Akmanes disertācijas darba "Psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālās identitātes raksturojumi" un maģistra studiju programmas "Mākslas terapija" studenšu Agneses Drunkas un Agneses Kolmanes maģistra darbu "Psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālās identitātes aptaujas izveides pirmais posms" un "Mākslas terapeita kā psiholoģiskās palīdzības sniedzēja profesionālās identitātes raksturojums un specifika Latvijā" ietvaros, ar mērķi apzināt un izprast psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālo identitāti.

Aptauju veido trīs daļas. Pirmā daļa ietver vispārīgus jautājumus - sociāldemogrāfisko daļu, otrā daļa - atvērtos jautājumus par psiholoģiskās palīdzības sniedzēju mērķiem un intervencēm, trešā daļa - apgalvojumus, kas ir saistīti ar psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālo identitāti.

Iegūtie dati ir anonīmi un tiks analizēti un izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšana un iesniegšana apliecina, ka esat piekritis/piekritusi dalībai pētījumā. Ja Jums būs interese iepazīties ar aptaujas rezultātu apkopojumu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu: profesionala.identitate@gmail.com

UZMANĪBU! Ja vienlaicīgi strādājat vairākās profesijās, izvēlieties vienu, no kuras pozīcijas aizpildīsiet šo aptaujas anketu!


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!