Aptauja Kokneses novada iedzīvotāju aptauja 2020
Kokneses novada dome aicina piedalīties aptaujā!
Aptauja veidota ar mērķi noskaidrot Kokneses novada iedzīvotāju viedokli par dzīves kvalitāti novadā, par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, lai sagatavotu priekšlikumus Kokneses novada attīstības programmas Rīcības plāna pilnveidošanai, Kokneses novada attīstības programmas 2020. – 2026. gada uzraudzības ziņojuma 2020. – 2026. gadam izstrādei.
Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Jūsu viedoklis tiks izmantots pašvaldības darba uzlabošanai un lēmumu pieņemšanai par novada attīstību. Katra anketa ir domāta tikai vienam respondentam. Lūdzam atbildēt uz visiem anketā iekļautajiem jautājumiem.
Iedzīvotāju aptauja notiek no 2020. gada 14.decembra līdz 2021.gada 15.februārim.
Iepriekš pateicamies par veltīto laiku un izteikto viedokli!