Aptauja "LV portāla lietotāju aptauja 2021"
Mēs – LV portāla veidotāji – periodiski aptaujājam lietotājus, jo mums ir svarīgi uzzināt vērtējumu par LV portālā pieejamo saturu, lai iezīmētu turpmākās attīstības virzienus. Tavas atbildes būs nozīmīgs informācijas avots, kas LV portālam kā oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informatīvās platformas daļai palīdzēs būt vēl vairāk noderīgam.

Aptaujā ir 17 jautājumi par LV portālu un daži par tevi. To varēs aizpildīt līdz 21. martam.
Aptauja ir anonīma, iegūtos datus mēs izmantosim rezultātu analīzei un attīstības plānošanai.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.