Aptauja Diennakts maiņu darba iespaids uz māsu fizisko un psihoemocionālo labizjūtu
Labdien, cienījamo respondent! Mani sauc Renāte Djukareva un esmu Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalura programmas "Māszinības" studente. Bakalura darba ietvaros, veicu pētījumu ar mērķi noskaidrot diennakts maiņu darba iespaidu uz māsu fizisko un psihoemocionālo labizjūtu.

Aptauju, lūdzu, aizpildīt māsām, kas strādā diennakts dežūras, un māsām, kas strādā dalītās 12 stundu dežūras, lai rezultātu apkopošanā varētu tik veikts salīdzinājums par fiziskās un psihoemocionālās labizjūtas rādītājiem starp šīm divām grupām.

Anketā tiek izmantota vispārējā psiholoģiskās labklājības skala, kas ir validēta, kā ar veselību saistītas dzīves kvalitātes rādītājs, un ļauj iegūt datus par psiholoģiskās labizjūtas un veselības pašnovērtējumu.

Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga un anonīma, iegūtie dati konfidenciāli.
Aizpildot šo anketu Jūs piekrītat dalībai pētījumā.
Anketas aizpildīšanas laiks 10-15 minūtes.

Paldies par dalību!