Aptauja "Pētījums par nepieciešamajiem atbalsta pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, kur vienam vai abiem vecākiem noteikta invaliditāte" / "Исследование о необходимых вспомогательных услугах для семей с детьми, в которых один или оба родителя имеют инвалидность"
Labdien,
Labklājības ministrija sadarbībā ar SIA “AC Konsultācijas” veic pētījumu, lai uzzinātu, kāds atbalsts bērnu audzināšanā ir nepieciešams vecākiem ar invaliditāti. Pētījuma rezultātā tiks sagatavoti priekšlikumi, kuri tiks publicēti ministrijas mājaslapā šā gada nogalē.

Ja esat vecāks ar invaliditāti vecumā no 20 līdz 65 gadiem un audzināt bērnu (-us) līdz 18 gadu vecumam, lūdzu aizpildiet šo anketu!

Jūsu atbildes ir anonīmas, aptaujas aizpildīšana aizņems 15-20 minūtes. Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!
Aptauja ilgs līdz šā gada 26. augustam.


Добрый день,
Министерство благосостояния в сотрудничестве с OOO "AC Konsultācijas" проводит исследование, чтобы выяснить, в какой помощи в воспитании детей нуждаются родители с инвалидностью. По итогам исследования будут подготовлены предложения, которые будут опубликованы на сайте министерства в конце этого года.

Пожалуйста, заполните эту анкету если вы являетесь родителем с инвалидность в возрасте от 20 до 65 лет и воспитываете ребенка (детей) в возрасте до 18 лет!

Ваши ответы анонимны. Заполнение анкеты займет 15-20 минут. Ваше мнение очень важно для нас!
Oпрос будет проходить до 26 августа текущего года.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.