Aptauja «Latvijas dizaina jomas būtiskākie starptautiskie pasākumi»
Aicinām dizaina studiju un uzņēmumu, kas rada produktus un pakalpojumus ar dizaina vērtību, vadītājus aizpildīt anketu.

Aptaujas mērķis ir iegūt dizaina uzņēmumu, kuri strādā starptautiskajos tirgos un/vai tajos vēlās ieiet, viedokli par būtiskākajiem starptautiskajiem dizaina pasākumiem, kuros jūsu pārstāvētās dizaina jomas uzņēmumiem būtu jāpiedalās zīmola starptautiskās atpazīstamības veicināšanai un radīto dizaina risinājumu (produktu, pakalpojumu un procesu) noieta veicināšanai. Iegūto atbilžu apkopojums tiks iesniegts VKKF un LIAA, lai nākotnē nodrošinātu finansiālu atbalstu uzņēmumu dalībai būtiskākajos starptautiskajos pasākumos.

Aptaujas anketas autors: Dita Danosa, Latvijas Dizaina centrs, contact@latviandesigncentre.com