Aptauja Kopā uz tiesiskuma virsotnēm! Piedalies “Jurista Vārda” lasītāju aptaujā
2003. gadā “Jurista Vārds” no laikraksta “Latvijas Vēstnesis” pielikuma kļuva par žurnālu ar savu patstāvīgu redakciju. Tāpēc 2023. gada decembrī “Jurista Vārds” atzīmē 20 gadus neatkarīga preses izdevuma statusā.

Visus šos gadus žurnāla misija ir bijusi Latvijas kā demokrātiskas un tiesiskas valsts stiprināšana, tieši tādēļ redakcija izvēlējusies jubilejas moto: “Kopā uz tiesiskuma virsotnēm!”

“Jurista Vārda” misija nav iespējama bez Latvijas juristu saimes – rakstu autoru un žurnāla lasītāju – iesaistes.

Tādēļ aicinām piedalīties žurnāla lasītāju aptaujā par norisēm Latvijas tiesiskajā sistēmā un “Jurista Vārda” veikumu. Aptauja norisinās no 21. novembra līdz 1. decembrim, un tās rezultāti tiks publicēti 12. decembra “Jurista Vārdā”.

* Aptauja pēc respondenta izvēles ir anonīma vai personalizēta: aptaujas dalībnieks var norādīt savu vārdu un kontaktus, ja vēlas pretendēt uz kādu no redakcijas veicināšanas balvām par dalību aptaujā. (Aptaujas gaitā tādējādi savāktie personas dati tiks apstrādāti tikai šīs aptaujas norises nolūkos un tiks dzēsti pēc aptaujas beigām.)


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.