Aptauja par SIA "Zaļā josta" e-semināru 02.12.2010.
Lai mūsu sadarbība arī turpmāk būtu tikpat veiksmīga, vēlamies uzzināt Jūsu viedokli par e-semināru „Darba samaksas aprēķināšanas problēmjautājumi. Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un atbildība”, kas norisinājās 02.12.2010. Lūdzu, atbildiet uz aptaujas anketas jautājumiem, atzīmējot Jūsuprāt atbilstošo atbildi un tukšajās vietās ierakstot savus komentārus.

Jūsu SIA „Zaļā josta” kolektīvs
www.zalajosta.lv