Aptauja Aptauja par autovadītāju pārliecībām un ikdienas autovadīšanas pieredzi
Šis pētījums tiek veikts, lai labāk izprastu autovadītāju viedokli un pārliecības, kā arī noskaidrotu viņu ikdienas auto vadīšanas pieredzi.
Pētījumā aicināti piedalīties respondenti, kuru auto vadīšanas pieredze ir vismaz 1 gadu ilga.
Lūdzu, izlasiet apgalvojumus un izvēlieties Jums atbilstošos atbilžu variantus.
Aptauja ir konfidenciāla, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu, kontaktējaties ar Barbu Butuli (barba.butule@inbox.lv; tel: 29436505).

Jau iepriekš pateicos par atsaucību!