Aptauja Veselības uzturēšanas iespējas
Cienījamais respondent!
Esmu Latvijas Universitātes Veselības zinātņu maģistra programmas studente Ļubova Gļimbocka. Sava diplomdarba ietvaros veicu pētījumu par indivīda iespējām veselības uzturēšanā un slimību profilaksē. Lūdzu Jūs piedalīties aptaujā. Atbildot uz jautājumiem, Jūs automātiski piekrītat Jūsu datu izmantošanai pētnieciskajā darbā. Jums tiek garantēta pilnīga anonimitāte, iegūtie rezultāti tiks analizēti un izmantoti tikai šī pētījuma ietvaros, un visa Jūsu sniegtā informācija ir konfidenciāla.
Paldies par sadarbību!


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!