Aptauja Ministru Kabineta / Valsts Kancelejas mājaslapas lietotāju aptauja (nr.1)
Aptaujas mērķis ir noskaidrot mājaslapas apmeklētāju viedokli par mājaslapas dizainu, lietojamību un funkcionalitāti.
Aptaujas laiks no 2012.gada 17. jūlija līdz 2012.gada 2.augustam.

Aptauja tiek veikta Valsts kancelejas administrētā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) aktivitātes 4.2. „Funkciju auditu veikšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2011/22 ESF) ietvaros. Projekts 100% apmērā tiek finansēts no ESF līdzekļiem.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.