Aptauja Komerclikumam - 10
Komerclikums stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī un šogad svin savu pirmo desmitgadi. Lai novērtētu Komerclikuma stiprās puses un apzinātu vājos un pilnveidojamos punktus, Tieslietu ministrija aicina komersantus un citus interesantus piedalīties aptaujā „Komerclikumam – 10”. Aptaujas rezultāti kalpos par pamatu turpmākai komerctiesiskās vides uzlabošanai un Komerclikuma regulējuma pilnveidei. Ar aptaujas rezultātiem būs iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas mājaslapā www.tm.gov.lv, kā arī tie tiks prezentēti Tieslietu ministrijas un Latvijas Universitātes rīkotajā konferencē „Komerclikumam – 10”, kas notiks šā gada 20. un 21. septembrī Latvijas Universitātē (sīkāka informācija par konferenci pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā).