Aptauja Jauniešu organizāciju un projektu Latvijā ietekme uz vidi
Biedrība "homo ecos:" 2012.gada rudenī izstrādās rokasgrāmatu Latvijas jauniešu organizācijām un projektu īstenotājiem par to, kā samazināt dažādu jauniešu pasākumu ietekmi uz vidi. Lai labāk izprastu esošo situāciju un rokasgrāmatā iekļauto informāciju, padomus un ietekumus veidotu pēc iespējas precīzākus un noderīgākus, lūdzam aizpildīt šo aptauju!

Vairāk par "homo ecos:" vari uzzināt www.homoecos.lv !