Aptauja Skolēna nodarbības novērtējums - AIZPILDA SKOLĒNS
Lūdzu atbildi uz jautājumiem! Tavas atbildes palīdzēs uzlabot mācību materiālu par interneta drošu lietošanu.